zondag, juli 15

Belangrijke mededeling van het bestuur

0

Al geruime tijd is aan iedereen gevraagd om een geldig emailadres door te geven. Dit is om twee redenen.

In de eerste plaats vindt de communicatie met de KNVB veel meer per email plaats. Vanaf komend voetbalseizoen zullen de wedstrijdformulieren ook via een mobiele app worden ingevuld en gecontroleerd. Voorwaarde om als speler op zo’n formulier opgevoerd te worden, is het aanwezig zijn van een geldig emailadres. Zonder emailadres kan je naam dus niet op het formulier geplaatst worden. Met alle gevolgen van dien; niet kunnen spelen dus.

Ten tweede worden voor het eerst de contributiefacturen per email aan jullie verstuurd. En uiteindelijk is een betaalde contributie ook een voorwaarde om speelgerechtigd te blijven. Overigens zal half augustus op de website worden aangegeven wanneer de contributiebetaling uiterlijk binnen moet zijn. Wij zullen daar vanuit het bestuur dit jaar zeer stringent op gaan toezien en handhaven. Overigens blijven natuurlijk afspraken voor wat betreft deelbetalingen en andere regelingen mogelijk. Zoals dat ook in voorgaande jaren werd toegepast.

Nu is het zo dat, ondanks herhaalde verzoeken, niet van iedereen een (geldig) emailadres bekend is. Bij deze het verzoek aan die leden die nog geen geldig emailadres hebben doorgegeven dit te doen via een bericht aan

ledenadministratie@vvspijkenisse.nl

Overigens zal de lijst met leden, die nog geen geldig emailadres hebben doorgegeven, aan de coördinatoren per afdeling worden verstuurd. Vanzelfsprekend met het verzoek ook vanuit die kant te zorgen dat onze ledenadministratie volledig op orde komt.

DUS GRAAG JULLIE ALLER MEDEWERKING

Namens het bestuur,

Richard Sitton

Voorzitter

error: Content is protected !!