zondag, juli 15

Van het bestuur

0

Beste leden,

Ruim een week geleden zijn de contributiefacturen verstuurd. Door middel van deze mededeling vanuit het bestuur wil ik jullie aangeven:

1] De contributie facturen worden verstuurd per email. Heeft u niets ontvangen dan betekent dat dat geen of geen geldig emailadres van jou bekend is. Wil je dan zo snel als mogelijk een bericht sturen aan: ledenadministratie@vvspijkenisse.nl

2] Voor de spelers die voor wat betreft de jeugdelftallen ingedeeld zijn in een selectieteam worden nog apart de facturen v.w.b. de selectiebijdrage verstuurd.

3] Het spreekt voor zich dat ik jullie vraag om de contributie zo snel als mogelijk te voldoen. Dit om de vereniging goed te kunnen laten functioneren. Hiertoe het volgende:

A] Indien er een betalingsregeling gewenst is verzoek ik jullie rechtstreeks contact op te nemen met Ineke Meulendijk. Zij is verantwoordelijke voor de contributie. Haar emailadres is ledenadministratie@vvspijkenisse.nl

B] Het Bestuur hecht er aan jullie te wijzen op de strengere incassoprocedure voor wat betreft het betalen van de contributie. Hieronder het schema dat wij zullen volgen:

–       De 1e week van september 2017 zal er een herinneringsmail v.w.b. de contributie worden gestuurd.

–       De 3eweek van september 2017 zal een laatste herinneringsmail worden verzonden. Met nog een mogelijkheid tot betalen zonder bijkomende kosten tot en met 4e week september 2017

–       In de 1e week oktober 2017 volgt er een aanmaning. De contributie zal dan worden opgehoogd met euro 5 administratiekosten.

–       In de 3e week oktober 2017 volgt de 2e aanmaning. De contributie zal dan worden opgehoogd met euro 15 administratiekosten.

–       Per 1 november 2017 zullen de spelactiviteiten/cq. digitale spelerspassen geblokkeerd worden in het systeem. Oftewel: voetballen zal dan niet meer mogelijk zijn totdat de volledige contributie betaald is. Een betalingsregeling afsluiten zal dan ook niet meer mogelijk zijn.

Ik kan mij voorstellen dat een en ander als onvriendelijk kan overkomen. Ik wil u daarbij echter wel meegeven dat het bestuur en al de mensen die met de contributie bezig zijn, heel veel tijd kwijt zijn om al het geld binnen te krijgen. Geld dat nodig is om de vereniging te kunnen laten functioneren.

Ik vraag u dus in deze alle medewerking.

Nogmaals: als u geen email ontvangen hebt voor contributie dient u zelf actief dit aan te geven. Een en ander is geen excuus om niet betaald te hebben.

Namens het Bestuur,

Richard Sitton

error: Content is protected !!