zondag, juli 15

Contributie

0

Spijkenisse, 4 september 2017

Beste leden,

Al eerder is er een bericht verstuurd aangaande het betalen van de contributie.Binnenkort zal via de mail aan de leden die nog niet betaald hebben een herinneringsmail worden verzonden.Door middel van deze mededeling vanuit het bestuur willen wij jullie dit nogmaals aangeven:

1] De contributie facturen worden verstuurd per email. Heb je niets ontvangen dan betekent dit dat er geen of geen geldig emailadres van jou bekend is. Wil je dan zo snel mogelijk een bericht sturen aan: ledenadministratie@vvspijkenisse.nl

2] Het spreekt voor zich dat wij  jullie vragen om de contributie zo snel als mogelijk te voldoen. Dit om de vereniging goed te kunnen laten functioneren. Hiertoe het volgende:

A] Indien er een betalingsregeling gewenst is verzoeken wij jullie rechtstreeks contact op te nemen met Ineke Meulendijk. Zij is verantwoordelijk voor de contributie. Haar emailadres is ledenadministratie@vvspijkenisse.nl

B] Het Bestuur hecht er aan jullie te wijzen op de strengere incassoprocedure voor wat betreft het betalen van de contributie. Hieronder het schema dat wij zullen volgen:

  • De 1e week van september 2017 zal een laatste herinneringsmail worden verzonden. Met nog een mogelijkheid tot betalen zonder bijkomende kosten tot en met 3e week september 2017
  • In de 4e week september 2017 volgt er een aanmaning. De contributie zal dan worden opgehoogd met euro 5 administratiekosten.
  • In de 2e week oktober 2017 volgt de allerlaatste waarschuwing. De contributie zal dan worden opgehoogd met euro 15 administratiekosten.
  • Per 1 november 2017 zullen de spelerskaarten geblokkeerd worden in het systeem. Oftewel: voetballen zal dan niet meer mogelijk zijn totdat de contributie betaald is.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat een en ander als onvriendelijk overkomt.  Wij benadrukken dat het bestuur en al de mensen die met de contributie bezig zijn, heel veel tijd kwijt zijn om deze gelden binnen te krijgen. Geld dat nodig is om de vereniging te kunnen laten functioneren.

Wij vragen jullie dus in deze alle medewerking.

Nogmaals: als je geen email ontvangen hebt voor contributie dien je dit zelf actief aan te geven. Een en ander is geen excuus om niet betaald te hebben.

Namens het Bestuur,

Richard Sitton

error: Content is protected !!