dinsdag, november 21

Algemene ledenvergadering

0

Beste leden,
Vrijdag 15 december vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zullen onder andere de jaarcijfers en begroting worden gepresenteerd en zal het bestuur toelichting geven op het gevoerde beleid.

Datum: 15 december
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Kantine v.v. Spijkenisse

Notulen vorige ALV kunnen worden opgevraagd bij onze secretaris Ilse Mijnans. Stuur uw verzoek naar info@vvspijkenisse.nl

Jaarverslag wordt op verzoek toegezonden door onze penningmeester Dylan van Hengel. Stuur uw verzoek naar dylan@vvspijkenisse.nl

error: Content is protected !!