zondag, juli 15

teamlid

0

Na jarenlang de ledenadministratie en de contributiefacturen te hebben behandeld heeft Ineke Meulendijk aangegeven het na volgend seizoen mogelijk voor gezien te willen gaan houden. Ten eerste willen wij Ineke enorm bedanken voor het vele werk dat zij verricht heeft.

Wij zijn dringend op zoek naar leden die zich aan deze belangrijke taak willen verbinden, zodat Ineke na een gedegen inwerk periode samen deze verantwoordelijke taak kunnen verrichten. Bij deze de oproep vanuit het Bestuur aan de leden om zich hiervoor aan te melden.
De werkzaamheden betreffen het bijhouden van de ledenadministratie (aanmeldingen en opzeggingen), verzorgen van de overschrijvingen en het zorg dragen voor de contributienota’s. Dit gebeurt tegenwoordig allemaal in Sportlink (een website direct gekoppeld aan de KNVB). Vanzelfsprekend vormt de ledenadministratie de basis voor de contributie-run aan de leden.
Het liefst zien wij deze taken uitgevoerd door een commissie met 2 tot 3 leden.

Vanzelfsprekend kunnen jullie voor vragen altijd bij een van de bestuursleden terecht.
Namens het Bestuur,

Richard Sitton
Voorzitter

error: Content is protected !!