zaterdag, juli 21

Nieuwjaarsreceptie gezellig druk

0

Na de wedstrijd Spijkenisse – Capelle en het openingswoord van onze voorzitter Richard Sitton, waarin hij alle aanwezigen een voorspoedig 2018 wenste, benadrukte dat het vrijwilligerswerk ontzettend gewaardeerd wordt, een korte samenvatting gaf van het afgelopen jaar, stilstond bij de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en nogmaals opriep tot leden zich aan te melden als vrijwilliger, was het woord aan bestuurslid Aren Buvens die de jubilarissen in het denkbeeldige zonnetje mocht zetten.

Dit jaar zijn dat Gerrit Rensink en Rene Vis die beiden 25 jaar lid zijn. Gerrit was aanwezig en nam zijn aandenken dankbaar in ontvangst. Helaas was de fotograaf hier te laat voor de foto.

Jubilaris Bert de Vries

Bert de Vries en Wim van den Ban zijn 50 jaar lid en over beiden kon Aren nog enige leuke wetenswaardigheden vertellen.

Wim van den Ban links in 1970

 

 

 

 

 

 

 

Leo van der Slot

Als laatste mocht dit jaar Leo van der Slot naar voren komen om zijn cadeau behorende bij zijn 60 jaar lidmaatschap in ontvangst te nemen.

 

 

 

Daarna was het de beurt aan DJ Ferry die de aanwezigen trakteerde op gepaste muziek.  En werd er gedanst.

 

 

Al met al een geslaagde nieuwjaarsreceptie die druk bezocht is. Medewerkers van de bar hebben het in ieder geval naar hun zin gehad en om 20.00 uur werd de derde helft afgesloten. Tot volgend jaar.

error: Content is protected !!